АМУ направила висновки до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо проекту Закону про встановлення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів загальної середньої освіти

Асоціація міст України розглянула проект Закону України «Про встановлення мораторію на ліквідацію та реорганізацію загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності» (реєстр. № 8330 від 27.04.2018 р.; н. д. Вілкул О. Ю. та ін.) (далі – Законопроект), надісланий листом Комітету № 04-23/3-632 від 22.05.2018 р., та повідомляє.

Законопроектом пропонується встановити мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів загальної середньої освіти до 1 липня 2030 року. Також у Прикінцевих положеннях нормативно-правовий акт передбачає внесення змін до частини другої статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту». Зокрема, йдеться про необхідність проводити загальні збори громадян, якщо засновник приймає рішення щодо реорганізації, ліквідації чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти, розташованого у селах, селищах. Окрім того, змінами до частини другої статті 14 Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено зменшення мінімальної кількості учнів у класах закладів загальної середньої освіти, розташованих у селах, селищах з пʼяти до трьох осіб.

Асоціація міст України підтримує в цілому необхідність збереження мережі загальноосвітніх навчальних закладів та потребу соціального захисту педагогічних працівників. Поряд із тим, проаналізувавши зміст Законопроекту, вважаємо за необхідне висловити такі зауваження.

Щодо встановлення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів загальної середньої освіти

Відповідно до статей 29 та 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» управління комунальними загальноосвітніми навчальними закладами перебуває в межах компетенції органів місцевого самоврядування. Норми Законопроекту суперечать підпункту 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у частині управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад, та є прямим втручанням у їхню діяльність. Окрім того, введення мораторію на реорганізацію закладів загальної середньої освіти до 1 липня 2030 року зробить неможливим реалізацію Урядової концепції реформування Нової української школи, а також гальмуватиме створення освітніх округів. Це спричинить значне погіршення якості освітніх послуг.

Щодо зменшення мінімальної кількості учнів у класах

Згідно з абзацом третім пункту 6 «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 року № 8, для дітей, які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб) встановлена індивідуальна форма навчання. У результаті учні здобувають компетенції, визначені відповідним Державним стандартом. Для кожної дитини, у такому разі, складається індивідуальна навчальна програма, що дозволяє врахувати їх потреби та природні здібності. Така форма освіти відповідає Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та дозволяє раціонально використовувати ресурси громад. Пропонуємо частину другу статті 14 Закону України «Про загальну середню освіту» залишити у чинній редакції без змін.

Щодо термінів, уживаних у Законопроекті

У Законопроекті вживається термін «загальноосвітній навчальний заклад», що не відповідає новому термінологічному апарату, визначеному Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про освіту». Пропонуємо замість зазначеного у Законопроекті терміна вживати «заклад загальної середньої освіти».

Зважаючи на зазначене, Асоціація міст України звернулась із проханням до Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки відхилити проект Закону України «Про встановлення мораторію на ліквідацію та реорганізацію загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності» (реєстр. № 8330 від 27.04.2018 р.).