АМУ НЕ ПІДТРИМУЄ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Асоціація міст України надала Мінрегіону заперечення на проект Закону “Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та деяких законодавчих актів України щодо зменшення заходів та упорядкування системи державного нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування”.
Це вже друга спроба Мінрегіону розробити законопроект такої тематики – перший варіант за численної та одностайної критики від членів АМУ у вересні 2017 року було відкликано розробником (читати більше).
Аналіз проекту Закону свідчить про його неузгодженість з Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, принципами місцевого самоврядування, визначеними Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Мінрегіон пропонує створити спеціальний наглядовий орган для здійснення державного нагляду за всіма власними (самоврядними) повноваженнями органів місцевого самоврядування. На початку таким органом пропонується зробити Мінрегіон та його територіальні підрозділи. Такий підхід щонайменше не узгоджується з функціями місцевих державних адміністрацій (пункти 1, 2 статті 119 Конституції України) та функціями прокуратури (пункт 3 статті 131-1 Конституції України). Це при тому, що відповідне взаєморозуміння вже було знайдено, і АМУ послідовно виступала за необхідність  внесення змін до Конституції України щодо заміни нинішніх місцевих державних адміністрацій з політично-управлінськими функціями на префектури з формально-наглядовими функціями щодо органів місцевого самоврядування.
Стаття 8 Європейської хартії місцевого самоврядування передбачає  нагляд за органами місцевого самоврядування лише у випадках та за процедурами, передбаченими конституцією або законом. При цьому має бути забезпечено домірність заходів контролюючого органу важливості інтересів, які він має намір охороняти. Проте проектом Закону передбачається не конкретні випадки здійснення нагляду, а загальне повноваження щодо державного нагляду без чіткого розмежування з відповідними функціями інших державних органів. Доцільність такого загального нагляду розробником не обґрунтовується. До того ж, порядок (процедуру) проведення самого нагляду пропонується визначити постановою Кабінету Міністрів України, а не законом, як це передбачено Європейською хартією місцевого самоврядування.
Проектом Закону передбачено створення електронного державного реєстру всіх актів органів місцевого самоврядування та актів їх посадових осіб. При цьому вказані акти зможуть набути чинності лише після внесення до вказаного реєстру. Отже, всю діяльність органів місцевого самоврядування пропонується зробити організаційно залежною від такого реєстру і його адміністратора. Це, очевидно, може призвести до уповільнення управлінської діяльності. Є ризик перетворення такого реєстру у позасудовий спосіб зупинення актів органів місцевого самоврядування. окрім того, пропозиція щодо створення реєстру актів не враховує всієї складності та вартості створення, утримання та ведення електронних ресурсів такого рівня.
Асоціація міст України наголошує, що проект Закону  “Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та деяких законодавчих актів України щодо зменшення заходів та упорядкування системи державного нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування” потребує узгодження з Конституцією та законами України, статтею 8 Європейської хартії місцевого самоврядування. Законопроект має бути реально, а не декларативно, спрямований на зменшення заходів та упорядкування системи державного нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування.​
Лист АМУ надіслано Мінрегіону 24 жовтня.