Екзаменаційні білети

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                             27 липня 2019 року         

 

Екзаменаційний білет № 9

 1. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?
 2. Що таке рівнозначна посада в органах місцевого самоврядування?
 3. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 4. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ст.4)
 5. Засади державної реєстрації прав. (Стаття 3).

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                            27 листопада  2019 року  

 

Екзаменаційний білет № 12

 1. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?
 2. Якими актами встановлюються обов’язки державного службовця?
 3. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?

     4. Місце проведення державної реєстрації юридичних  осіб та фізичних осіб        – підприємців (ст.5).     5. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації. (стаття           4). 

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                              27 листопада 2019 року  

 

Екзаменаційний білет № 15

 

 1. Яка форма народного волевиявлення в Україні передбачена Конституцією України?
 2. Яка особа не може вступити на службу в органах місцевого самоврядування?
 3. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
 4. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору (ст.8)
 5. Державним реєстратором є: (стаття 10).

 

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                             27 листопада 2019 року  

 

Екзаменаційний білет № 1

 

 1. Чи допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?
 2. Що таке професійна компетентність державного службовця?
 3. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?
 4. Витребування документів з реєстраційних справ (ст.13).
 5. Порядок проведення державної реєстрації прав. (стаття 18)

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                               27 листопада  2019 року           

 

Екзаменаційний білет № 2

 

 1. Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її межами?
 2. Якими актами встановлюються обов’язки державного службовця?
 3. На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
 4. Державний реєстратор: (ст.6).
 5. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав. (стаття 19)

 

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                             17  липня 2019 року        

 

Екзаменаційний білет № 3

 

 1. Які особи відповідно до Конституції України не мають права голосу на виборах та референдумах?
 2. Як здійснюється вступ громадянина України на державну службу?
 3. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування?
 4. Статус відомостей Єдиного державного реєстру (ст.18).
 5. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав. (стаття 19).

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                               27 листопада 2019 року

 

Екзаменаційний білет № 4

 

 1. Хто має право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів?
 2. З якого часу особа, що вступає на посаду державного службовця вперше, набуває статусу державного службовця?
 3. У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
 4. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру (ст.20).
 5. Підстави зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав (стаття 23).

 

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                           17  липня  2019 року         

 

Екзаменаційний білет № 5

 

 1. Ким призначається всеукраїнський референдум?
 2. Відповідно до якого акту проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби?
 3. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону?
 4. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи (ст. 24).
 5. Відмова в державній реєстрації прав. (стаття 24).

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                        Голова конкурсної комісії

                                                                                                                 __________ Сторчак В.В.

                                                                                                               17  липня 2019 року      

 

Екзаменаційний білет № 6

 

 1. Якими актами визначаються повноваження народних депутатів України?
 2. Коли відбувається складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?
 3. За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання конфлікту інтересів?
 4. Підставами для  відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є: (ст.27).
 5. Зупинення державної реєстрації прав. (стаття 25).

 

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                        Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                               27 листопада  2019 року           

 

Екзаменаційний білет № 7

 

 1. Яким актом встановлюється порядок проведення виборів народних депутатів України?
 2. Скільки рангів встановлюється для державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу»?
 3. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва? 
 4. Для проведення  державної  реєстрації змін до установчих документів  юридична  особа  повинна  подати  (надіслати  поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи:  (ст. 29).
 5. Підстави для державної реєстрації прав. (стаття 27).

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                               27 листопада 2019 року

 

Екзаменаційний білет № 8

 

 1. Яким актом встановлюються вимоги щодо несумісності депутатського мандата?
 2. Протягом якого часу після призначення присвоюються ранги державних службовців?
 3. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
 4. Особливості проведення державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом виділу (ст.32).
 5. Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та комунальної власності. (стаття 28).

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                             27 листопада 2019 року  

 

Екзаменаційний білет № 10

 

 1. З якого моменту починаються повноваження народних депутатів України?
 2. У якому випадку може бути позбавлений рангу державний службовець?
 3. Які випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
 4. Припинення юридичної особи (ст.33).
 5. Взаємодія суб’єктів державної реєстрації прав та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру. (стаття 33)

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                            27 листопада 2019 року   

 

Екзаменаційний білет № 11

 

 1. Що належить до повноважень Верховної Ради України у бюджетній сфері?
 2. Що не вважається зміною істотних умов державної служби?
 3. Протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
 4. Вкажіть перелік документів, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем (ст.42).
 5. Плата (адміністративний збір) за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав. (стаття 34).

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                            27 листопада 2019 року   

 

Екзаменаційний білет № 13

 

 1. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?
 2. Якими будуть правові наслідки для державного службовця у разі його відмови від прийняття Присяги державного службовця?
 3. Про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції?
 4. Підстави відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи – підприємця (ст.44).
 5. Заходи, що вживаються у разі виявлення порушення законодавства під час державної реєстрації прав. (стаття 36).

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                            27 листопада  2019 року  

 

Екзаменаційний білет № 14

 

 1. Скільки строків підряд одна й та ж сама особа може бути Президентом України?
 2. За рахунок чого формується фонд оплати праці посадови їх осіб органу місцевого самоврядування?
 3. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
 4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (ст.46).