Перелік питань на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                             29 липня 2019 року         

 

Екзаменаційний білет № 9

 1. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?
 2. Що таке рівнозначна посада в органах місцевого самоврядування?
 3. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 4. Ким призначається на посаду Прем’єр-міністр України?
 5. Які питання регламентує Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.042.2016 року, № 82?

 

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                            29 липня  2019 року         

 

Екзаменаційний білет № 12

 1. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?
 2. Якими актами встановлюються обов’язки посадової особи органу місцевого самоврядування?
 3. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?
 4. Перелічіть загальні характеристики проектної заявки (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.04.2016 року, № 82?
 5. Які питання регламентує Постанова КМУ від 18.03.2015 року. № 196 ?

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                               29 липня 2019 року       

 

Екзаменаційний білет № 15

 

 1. Яка форма народного волевиявлення в Україні передбачена Конституцією України?
 2. Яка особа не може вступити на службу в органи місцевого самоврядування?
 3. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
 4. У який термін розглядається звернення, які не потребують додаткового вивчення?
 5. Які питання регламентує Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.04.2015 року, № 80?

 

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                             29 липня 2019 року         

 

Екзаменаційний білет № 1

 

 1. Чи допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?
 2. Що таке професійна компетентність посадової особи органу місцевого самоврядування?
 3. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?
 4. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?
 5. Хто виступає ініціатором співробітництва відповідно до норм ЗУ «Про співробітництво територіальних громад»?

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                               29 липня  2019 року      

 

Екзаменаційний білет № 2

 

 1. Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її межами?
 2. Якими актами встановлюються обов’язки посадової особи органу місцевого самоврядування?
 3. На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
 4. До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?
 5. Назвіть форми співробітництва (ст.4 ЗУ «Про співробітництво територіальних громад»).

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                             29  липня 2019 року        

Екзаменаційний білет № 3

 

 1. Які особи відповідно до Конституції України не мають права голосу на виборах та референдумах?
 2. Як здійснюється вступ громадянина України на службу в органи місцевого самоврядування?
 3. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування?
 4. Строк дії концесійного договору (ст. 9 ЗУ «Про концесії»).
 5. Зміст договору про співробітництво (ст.11 ЗУ «Про співробітництво територіальних громад»).

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                               29 липня 2019 року       

 

Екзаменаційний білет № 4

 

 1. Хто має право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів?
 2. З якого часу особа, що вступає на посаду посадової особи органу місцевого самоврядування вперше, набуває статусу посадової особи?
 3. У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
 4. Дайте визначення терміну «Концесія» відповідно до ЗУ «Про концесії».
 5. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування співробітництва (ст.16 ЗУ «Про співробітництво територіальних громад»).

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                           29  липня  2019 року         

 

Екзаменаційний білет № 5

 

 1. Ким призначається всеукраїнський референдум?
 2. Відповідно до якого акту проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби (посадової особи ОМС)?
 3. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону?
 4. Чи володієте Ви навичками формування логіко-структурної матриці та діаграми Ганта?
 5. Підстави припинення співробітництва (ст. 18 «Про співробітництво територіальних громад»).

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                        Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                               29  липня 2019 року      

 

Екзаменаційний білет № 6

 

 1. Якими актами визначаються повноваження народних депутатів України?
 2. Коли відбувається складення Присяги посадовою особою органу місцевого самоврядування, яка вперше призначена на посаду ?
 3. За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання конфлікту інтересів?
 4. Чи відоме Вам значення абревіатури SMART  (Смарт)  – критерії проекти?
 5. Надайте визначення спільного проекту відповідно до ЗУ «Про співробітництво територіальних громад».

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                        Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                               29 липня  2019 року      

 

Екзаменаційний білет № 7

 

 1. Яким актом встановлюється порядок проведення виборів народних депутатів України?
 2. Скільки рангів встановлюється для посадових осіб органу місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»?
 3. Обмеження щодо одержання подарунків.
 4. Надайте визначення «управління проектами»  (Вікіпедія).
 5. Надайте визначення державно-приватного партнерства відповідно до ЗУ «Про державно-приватне партнерство».

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                               29 липня 2019 року       

 

Екзаменаційний білет № 8

 

 1. Яким актом встановлюються вимоги щодо несумісності депутатського мандата?
 2. Протягом якого часу після призначення присвоюються ранги державних службовців?
 3. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
 4. Для яких цілей використовується діаграма Ганта (Вікіпедія).
 5. Форми здійснення державно-приватного партнерства (ст. 5 ЗУ «Про державно-приватне партнерство»).

 

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                             29 липня 2019 року         

 

Екзаменаційний білет № 10

 

 1. З якого моменту починаються повноваження народних депутатів України?
 2. У якому випадку може бути позбавлений рангу державний службовець?
 3. Які випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
 4. Що видає міський голова в межах своїх повноважень?
 5. Джерела фінансування державно-приватного партнерства (ст. 9 ЗУ «Про державно-приватне партнерство»).

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                            29 липня 2019 року          

 

Екзаменаційний білет № 11

 

 1. Що належить до повноважень Верховної Ради України у бюджетній сфері?
 2. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування.
 3. Протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
 4. З якого часу голови міських рад набувають повноважень?
 5. Хто готує пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства(ст. 9 ЗУ «Про державно-приватне партнерство»).

 

 

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                             29 липня 2019 року          

 

Екзаменаційний білет № 13

 

 1. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?
 2. Якими будуть правові наслідки для посадової особи органу місцевого самоврядування у разі її відмови від прийняття Присяги посадової особи органу місцевого самоврядування?
 3. Про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції?
 4. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб?
 5. На яких засадах здійснюється визначення приватного партнера для укладення договору (ст. 14 ЗУ «Про державно-приватне партнерство»).

Хотинська міська рада

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                __________ Сторчак В.В.

                                                                                                            29 липня  2019 року         

 

Екзаменаційний білет № 14

 

 1. Скільки строків підряд одна й та ж сама особа може бути Президентом України?
 2. За рахунок чого формується фонд оплати праці посадови їх осіб органу місцевого самоврядування?
 3. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
 4. У який термін розглядається звернення, які не потребують додаткового вивчення?
 5. Гарантії прав приватних партнерів (ст. 20 ЗУ «Про державно-приватне партнерство»).