Перелік питань під час проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади в органі місцевого самоврядування

Хотинська міська рада

 

 

 

Екзаменаційний білет № 9

 1. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?
 2. Що таке рівнозначна посада в органах місцевого самоврядування?
 3. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 4. Порядок укладання Колективного договору?
 5. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню.

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

 

 

Екзаменаційний білет № 12

 1. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?
 2. Якими актами встановлюються обов’язки посадової особи місцевого самоврядування ?
 3. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?
 4. Сторони Колективного договору?
 5. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

 

 

Екзаменаційний білет № 15

 

 1. Яка форма народного волевиявлення в Україні передбачена Конституцією України?
 2. Яка особа не може вступити на службу в органах місцевого самоврядування?
 3. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
 4. У який термін розглядається звернення, які не потребують додаткового вивчення?
 5. Порядок вивільнення працівників.

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

 

 

Екзаменаційний білет № 1

 1. Чи допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?
 2. Що таке професійна компетентність посадової особи місцевого самоврядування ?
 3. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?
 4. Умови визнання недійсним Колективного договору?
 5. Термін розгляду звернень громадян.

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

 

 

 

Екзаменаційний білет № 2

 1. Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її межами?
 2. Якими актами встановлюються обов’язки посадової особи місцевого самоврядування ?
 3. На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
 4. Строки трудового договору.
 5. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

 

 

Екзаменаційний білет № 3

 1. Які особи відповідно до Конституції України не мають права голосу на виборах та референдумах?
 2. Як здійснюється вступ громадянина України на службу в органи місцевого самоврядування ?
 3. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування?
 4. Строки випробовування при прийнятті на роботу.
 5. Вимоги до звернення.

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

 

 

Екзаменаційний білет № 4

 1. Хто має право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів?
 2. З якого часу особа, що вступає на посаду посадової особи місцевого самоврядування вперше, набуває статусу посадової особи місцевого самоврядування?
 3. У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
 4. Підстави припинення трудового договору.
 5. Мова звернень і рішень та відповідей на них.

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

 

 

Екзаменаційний білет № 5

 1. Ким призначається всеукраїнський референдум?
 2. Відповідно до якого акту проводиться конкурс на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування?
 3. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону?
 4. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника.
 5. Розкрити суть заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення.

 

 

 

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

 

Екзаменаційний білет № 6

 1. Якими актами визначаються повноваження народних депутатів України?
 2. Коли відбувається складення Присяги посадовою особою місцевого самоврядування, яка вперше призначена на посаду посадової особи місцевого самоврядування?
 3. За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання конфлікту інтересів?
 4. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.
 5. Сфера застосування Закону «Про звернення громадян».

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

 

 

 

Екзаменаційний білет № 7

 1. Яким актом встановлюється порядок проведення виборів народних депутатів України?
 2. Скільки рангів встановлюється для посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»?
 3. Яким чином службова особа органу місцевого самоврядування зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва? 
 4. Видача довідки про роботу та заробітну плату.
 5. Вказати перелік прав громадянина при розгляді заяви чи скарги.

 

 

 

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

 

 

Екзаменаційний білет № 8

 1. Яким актом встановлюються вимоги щодо несумісності депутатського мандата?
 2. Протягом якого часу після призначення присвоюються ранги посадової особи місцевого самоврядування?
 3. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
 4. Яка тривалість щорічної основної відпустки?
 5. Оформлення запитів на інформацію.

 

 

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

 

 

Екзаменаційний білет № 10

 1. З якого моменту починаються повноваження народних депутатів України?
 2. У якому випадку може бути позбавлена рангу посадова особа місцевого самоврядування?
 3. Які випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
 4. Що видає міський голова в межах своїх повноважень?
 5. Строк розгляду запитів на інформацію.

 

 

 

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

 

 

Екзаменаційний білет № 11

 1. Що належить до повноважень Верховної Ради України у бюджетній сфері?
 2. Що не вважається зміною істотних умов служби в органах місцевого самоврядування?
 3. Протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
 4. З якого часу голови міських рад набувають повноважень?
 5. Плата за надання інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

 

 

 

Екзаменаційний білет № 13

 1. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?
 2. Якими будуть правові наслідки для посадової особи місцевого самоврядування у разі його відмови від прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування?
 3. Про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції?
 4. Види стягнення за порушення трудової дисципліни.
 5. Що таке публічна інформація.

 

 

 

 

Хотинська міська рада

 

 

 

Екзаменаційний білет № 14

 1. Скільки строків підряд одна й та ж сама особа може бути Президентом України?
 2. Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб органу місцевого самоврядування, соціально-побутове забезпечення посадових осіб органу місцевого самоврядування.
 3. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
 4. У який термін розглядається звернення, які не потребують додаткового вивчення?
 5. Пільги працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах.