Постанова Центральної виборчої комісії від 12 жовтня 2017 року № 213

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 12 жовтня 2017 року № 213

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32

Керуючись статтями 11 – 13 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

  1. Внести до Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об?єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32 “Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів” (із змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії від 14 липня 2016 року № 313, від 23 вересня 2016 року № 395, від 7 жовтня 2016 року № 408, від 16 серпня 2017 року № 160), такі зміни:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Згідно з частиною сьомою статті 14 Закону України “Про місцеві вибори” (далі – Закон) перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом.

Відповідно до частини п’ятої статті 15 Закону Центральна виборча комісія призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів, а виборчий процес таких виборів розпочинається за п’ятдесят днів до дня перших місцевих виборів. За змістом частини шостої вказаної статті перші місцеві вибори призначаються на неділю.

З урахуванням зазначених положень Закону за зверненнями, які відповідають вимогам Конституції України, законів України, цьому Порядку, а також з огляду на те, що вирішення питання щодо призначення перших місцевих виборів на певну дату належить до виключних повноважень Центральної виборчої комісії, Комісія за наявності відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів двічі на рік – на останню неділю квітня та останню неділю жовтня. За наявності на кінець бюджетного року залишку бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів як виняток перші місцеві вибори можуть бути призначені на будь-яку неділю грудня, крім останньої.

У разі надходження до Центральної виборчої комісії постанови суду першої інстанції в справі щодо оскарження рішення сільської, селищної, міської ради територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної громади, про добровільне об’єднання територіальних громад, яка не набрала законної сили, Комісія в установленому порядку розглядає звернення щодо призначення перших місцевих виборів після набрання судовим рішенням у відповідній справі законної сили”;

2) абзац дев?ятий пункту 3 викласти в такій редакції:

“Звернення підписується головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою відповідної обласної державної адміністрації або особою, яка виконує його обов?язки, із зазначенням найменування посади, дати підписання та скріпленням підпису відповідною печаткою і вноситься до Центральної виборчої комісії на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R). У разі підписання відповідного звернення іншою посадовою особою, на яку покладається виконання обов’язків голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови відповідної обласної державної адміністрації, до звернення додається документ (оригінал або засвідчена копія), який підтверджує покладення відповідних обов’язків на зазначену особу”;

3) у пункті 7:

абзац другий викласти в такій редакції:

“невідповідності звернення вимогам Конституції України, законів України та цього Порядку”;

в абзаці четвертому слово “набуло” замінити словом “набрало”, а слово “незаконним” замінити словом “протиправним”;

4) доповнити пунктом 10 такого змісту:

“10. Центральна виборча комісія розглядає відповідні звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації щодо призначення перших місцевих виборів у разі:

добровільного об?єднання територіальних громад суміжних району (районів) та міста (міст) обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення або добровільного об?єднання територіальних громад суміжних міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення – після врегулювання Верховною Радою України питань призначення та проведення перших місцевих виборів у таких випадках;

добровільного об?єднання територіальних громад, розташованих на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де чергові місцеві вибори 25 жовтня 2015 року не призначалися та/або не проводилися, – після врегулювання Верховною Радою України питань призначення та проведення місцевих виборів на цих територіях”.

  1. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, обласним державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома сільських, селищних, міських рад, територіальних виборчих комісій з місцевих виборів, а також обласним радам та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ