Рішення Хотинської міської ради “Про міський бюджет на 2018 рік”

 

                                                              УКРАЇНА

ХОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

_________________                VІІ СКЛИКАННЯ_____________________

                                                           29-а  сесія

                                                  РІШЕННЯ № 282/29/17

 

          від «22» грудня 2017 р.                                                         м. Хотин

 

Про міський бюджет

на 2018 рік.

            Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Хотинська міська рада

 

        В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити міський бюджет на 2018 рік за програмно-цільовим методом бюджетування.
 2. Визначити на 2018 рік:

2.1. Доходи міського бюджету у сумі 15300,0 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду – 15300,0 тис.грн.,  згідно з додатком №1 до цього рішення;

             2.2. Видатки міського бюджету у сумі 15300,0 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 8667,00 тис.грн., видатки спеціального фонду – 6633,0 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку –  6633,0 тис.грн.

             2.3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 6633000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток №2).

                 2.4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 6633000 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток №2).  

 1. 3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік за відомчою (додаток 3) структурою бюджету.
 2. 4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 200 тис.грн.
 3. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком №4 до цього рішення.

             6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального      

       фонду місцевого бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

               – оплата праці працівників бюджетних установ;

               – нарахування на заробітну плату;

               – придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

               – забезпечення продуктами харчування;

               – оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

               – поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм в сумі 200,0 тис.грн. згідно з додатком № 5.
 2. З метою дотримання збалансованості міського бюджету не надавати підприємствам, установам і організаціям персональних пільг зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що зараховуються до міського бюджету (крім підприємств, що надають комунальні послуги).                   
 3. Відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України надати право Хотинській міській раді в особі міського голови Головльова М.О., а у разі його відсутності першому заступнику міського голови  Сторчаку В.В. отримувати у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду,  які покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в Чернівецькій області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 4. Головним розпорядникам коштів, які фінансуються з

міського бюджету:

     10.1. Передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2018 рік в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за природний газ, теплову та електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

      10.2.  Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених на 2018 рік.

 1. 11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018рік до доходів належать надходження, визначені у частині першій статті 69  Бюджетного кодексу України.
 2. 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені у частині першій статті 691 Бюджетного кодексу України.
 3.           Установити, що джерелами формування цільового фонду міського бюджету м. Хотина у 2018 році є джерела, які визначені Положенням про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста, затвердженим рішенням 28-ї сесії Хотинської міської ради V скликання  від 20.08.2010 року № 441/28/10.

 

 

 

 1. 14. Установити, що в тих випадках, коли депутати міської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з міського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків міського бюджету.
 2. 15. Доручити Хотинському міському голові укладати та підписувати договори на передачу коштів (міжбюджетних трансфертів) між місцевими бюджетами на підставі прийнятих рішень рад.
 3. Додатки №1-5  до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Рішення сесії міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» набирає чинності з 1 січня 2018 року і діє до 31 грудня 2018 року.
 5. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити опублікування цього рішення у місцевих засобах масової інформації.
 6. 19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та захисту прав споживачів (голова Новіцький А.А.).

           

 

     Хотинський міський  голова                              М.О.Головльов

 

 

                      «Згідно з оригіналом»

                         Секретар міської ради                                          Савіцький Р.Б.