Тиргу-Нямц (Румунія)

Угода про співробітництво
між містом Тигру Нямц, Нямц повіт Румунія та містом Хотин Чернівецька область, Україна