Закон про повну загальну середню освіту: діє з 18.03.2020 р.

18.03.2020 р. набрав чинності Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463-IX (далі — Закон № 463). Ним передбачено низку кардинальних змін, які ми докладно розглянемо в наступному номері газети «Бухгалтерія: бюджет». Наразі озвучимо головне.

Пунктом 3 розд. X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 463 установлено, що набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору:

  • з керівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти (далі — ЗСО) згідно з п. 9 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП);
  • з педагогічними працівниками державних і комунальних закладів ЗСО, яким виплачується пенсія за віком, згідно з п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

До 01.07.2020 р.:

  • засновники зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з керівниками таких закладів та одночасно укласти з ними (за їх згодою) трудові договори строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за віком, — на один рік) без проведення конкурсу;
  • керівники закладів зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік.

У разі їх незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору таких працівників звільняють згідно з п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

Після закінчення строку трудового договору:

  • з керівниками вони мають право обиратися на посаду керівника того самого закладу освіти ще на один строк відповідно до ст. 39 Закону № 463;
  • з відповідними педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори згідно з абз. 3 ч. 2 ст. 22 Закону № 463.